Ana Sayfa

Ankara

Ankara

Sade Çekme Helva 100 Gr
Sade Çekme Helva 100 Gr
8,00 TL
1,02 TL x 9 Taksit
Gül Reçeli 900 Gr
Gül Reçeli 900 Gr
26,00 TL
3,32 TL x 9 Taksit
Antep Fıstıklı Tahin Helva 700 Gr
Antep Fıstıklı Tahin Helva 700 Gr
52,00 TL
6,64 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 900 Gr
Kakaolu Tahin Helva 900 Gr
55,00 TL
7,03 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
Sade Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
55,00 TL
7,03 TL x 9 Taksit
Kaşık Helvası 1000 Gr
Kaşık Helvası 1000 Gr
75,00 TL
9,58 TL x 9 Taksit
Cevizli Dilim Helva 1000 Gr
Cevizli Dilim Helva 1000 Gr
78,00 TL
9,97 TL x 9 Taksit
Kos Helva 500 Gr
Kos Helva 500 Gr
30,00 TL
3,83 TL x 9 Taksit
Cevizli Dilim Helva 500 Gr
Cevizli Dilim Helva 500 Gr
39,00 TL
4,98 TL x 9 Taksit
Fındıklı Lokum 500 Gr
Fındıklı Lokum 500 Gr
26,00 TL
3,32 TL x 9 Taksit
10'lu Kaşık Helva
10'lu Kaşık Helva
40,00 TL
5,11 TL x 9 Taksit
6'lı Kaşık Helva
6'lı Kaşık Helva
28,00 TL
3,58 TL x 9 Taksit
Pişmaniye 500 Gr
Pişmaniye 500 Gr
25,00 TL
3,19 TL x 9 Taksit
Tahin 1500 Gr
Tahin 1500 Gr
108,00 TL
13,80 TL x 9 Taksit
Sade Lokum 500 Gr
Sade Lokum 500 Gr
20,00 TL
2,56 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Çekme Helva 600 Gr
Fıstıklı Çekme Helva 600 Gr
33,00 TL
4,22 TL x 9 Taksit
Fındıklı Akide Şekeri 1000 Gr
Fındıklı Akide Şekeri 1000 Gr
52,00 TL
6,64 TL x 9 Taksit
Fındıklı Akide Şekeri 500 Gr
Fındıklı Akide Şekeri 500 Gr
26,00 TL
3,32 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
Fıstıklı Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
204,00 TL
26,07 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Tahin Helva 6 Kg (Bütün Paket)
Fıstıklı Tahin Helva 6 Kg (Bütün Paket)
408,00 TL
52,13 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 6 Kg (Bütün Paket)
Sade Tahin Helva 6 Kg (Bütün Paket)
330,00 TL
42,17 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
Sade Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
165,00 TL
21,08 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 500 Gr (Paket)
Kakaolu Tahin Helva 500 Gr (Paket)
30,00 TL
3,83 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Tahin Helva 500 Gr (Paket)
Fıstıklı Tahin Helva 500 Gr (Paket)
37,00 TL
4,73 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
Kakaolu Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
165,00 TL
21,08 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 1000 Gr (Paket)
Kakaolu Tahin Helva 1000 Gr (Paket)
60,00 TL
7,67 TL x 9 Taksit