Ana Sayfa

Macit

Macit

Sade Çekme Helva 100 Gr
Sade Çekme Helva 100 Gr
11,00 TL
1,41 TL x 9 Taksit
Sade Çekme Helva 200 Gr
Sade Çekme Helva 200 Gr
18,50 TL
2,36 TL x 9 Taksit
Antep Fıstıklı Çekme Helva 200 Gr
Antep Fıstıklı Çekme Helva 200 Gr
19,50 TL
2,49 TL x 9 Taksit
Antep Fıstıklı Çekme Helva 400 Gr
Antep Fıstıklı Çekme Helva 400 Gr
38,00 TL
4,86 TL x 9 Taksit
Sade Çekme Helva 600 Gr
Sade Çekme Helva 600 Gr
42,00 TL
5,37 TL x 9 Taksit
Sade Çekme Helva 800gr
Sade Çekme Helva 800gr
54,00 TL
6,90 TL x 9 Taksit
Gül Reçeli 900 Gr
Gül Reçeli 900 Gr
35,00 TL
4,47 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 700 Gr
Sade Tahin Helva 700 Gr
65,00 TL
8,31 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 700 Gr
Kakaolu Tahin Helva 700 Gr
65,00 TL
8,31 TL x 9 Taksit
Antep Fıstıklı Tahin Helva 700 Gr
Antep Fıstıklı Tahin Helva 700 Gr
85,00 TL
10,86 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
Sade Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
83,00 TL
10,61 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 1900 Gr
Sade Tahin Helva 1900 Gr
166,00 TL
21,21 TL x 9 Taksit
Sade Lokum 1000 Gr
Sade Lokum 1000 Gr
56,00 TL
7,16 TL x 9 Taksit
Fındıklı Lokum 1000 Gr
Fındıklı Lokum 1000 Gr
75,00 TL
9,58 TL x 9 Taksit
Pişmaniye 1000 Gr
Pişmaniye 1000 Gr
73,00 TL
9,33 TL x 9 Taksit
Kaşık Helvası 1000 Gr
Kaşık Helvası 1000 Gr
85,00 TL
10,86 TL x 9 Taksit
Sade Yaz Helvası 500 Gr
Sade Yaz Helvası 500 Gr
29,00 TL
3,71 TL x 9 Taksit
Sade Yaz Helvası 1000 Gr
Sade Yaz Helvası 1000 Gr
58,00 TL
7,41 TL x 9 Taksit
Cevizli Yaz Helvası 500 Gr
Cevizli Yaz Helvası 500 Gr
31,50 TL
4,03 TL x 9 Taksit
Cevizli Yaz Helvası 1000 Gr
Cevizli Yaz Helvası 1000 Gr
63,00 TL
8,05 TL x 9 Taksit
Cevizli Dilim Helva 1000 Gr
Cevizli Dilim Helva 1000 Gr
110,00 TL
14,06 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 500 Gr (Açık Helva)
Sade Tahin Helva 500 Gr (Açık Helva)
41,50 TL
5,30 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
Kakaolu Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
85,00 TL
10,86 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 500 Gr (Açık Helva)
Kakaolu Tahin Helva 500 Gr (Açık Helva)
42,50 TL
5,43 TL x 9 Taksit
Sade Kürek Helva 450 Gr
Sade Kürek Helva 450 Gr
43,00 TL
5,49 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 500 Gr (Paket)
Sade Tahin Helva 500 Gr (Paket)
45,00 TL
5,75 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
Fıstıklı Tahin Helva 1000 Gr (Açık Helva)
115,00 TL
14,69 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Tahin Helva 500 Gr (Açık Helva)
Fıstıklı Tahin Helva 500 Gr (Açık Helva)
57,50 TL
7,35 TL x 9 Taksit
430 Gr Dağ Çileği Reçeli
430 Gr Dağ Çileği Reçeli
65,00 TL
8,31 TL x 9 Taksit
Sade Çekme Helva 400 Gr
Sade Çekme Helva 400 Gr
37,00 TL
4,73 TL x 9 Taksit
Cevizli Dilim Helva 500 Gr
Cevizli Dilim Helva 500 Gr
55,00 TL
7,03 TL x 9 Taksit
Fındıklı Lokum 500 Gr
Fındıklı Lokum 500 Gr
37,50 TL
4,79 TL x 9 Taksit
10'lu Kaşık Helva
10'lu Kaşık Helva
40,00 TL
5,11 TL x 9 Taksit
6'lı Kaşık Helva
6'lı Kaşık Helva
28,00 TL
3,58 TL x 9 Taksit
Pişmaniye 500 Gr
Pişmaniye 500 Gr
36,50 TL
4,66 TL x 9 Taksit
Sade Tahin Helva 1000 Gr (Paket)
Sade Tahin Helva 1000 Gr (Paket)
89,00 TL
11,37 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Çekme Helva 600 Gr
Fıstıklı Çekme Helva 600 Gr
48,00 TL
6,13 TL x 9 Taksit
Fındıklı Akide Şekeri 1000 Gr
Fındıklı Akide Şekeri 1000 Gr
75,00 TL
9,58 TL x 9 Taksit
Fındıklı Akide Şekeri 500 Gr
Fındıklı Akide Şekeri 500 Gr
37,50 TL
4,79 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 6 Kg (Bütün Paket)
Kakaolu Tahin Helva 6 Kg (Bütün Paket)
510,00 TL
65,17 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 500 Gr (Paket)
Kakaolu Tahin Helva 500 Gr (Paket)
46,00 TL
5,88 TL x 9 Taksit
Fıstıklı Tahin Helva 500 Gr (Paket)
Fıstıklı Tahin Helva 500 Gr (Paket)
61,00 TL
7,79 TL x 9 Taksit
Kakaolu Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
Kakaolu Tahin Helva 3 Kg (Bütün Paket)
255,00 TL
32,58 TL x 9 Taksit